Fotografier från Lekebergs historia nu på nätet

Många bilder som berättar Västernärkes historia finns nu att ta dela av via nätet. Det är hembygdsföreningen som har lagt upp ett digitalt bildarkiv på 2600 bilder från fotografiets barndom och framåt. Bilderna skildar vardag och fest men också Fjugestas förvandling, berättar Sven Söderström som gjort en stor del av arbetet.

Ja, det är många liv och öden som ryms i bilderna från Lekebergs histoira, nu kan man skåda långt bak i tiden och ta del av arbetsliv, bröllop, natur, hus och hem. Sven Söderström har lagt mycket arbete på att scanna in bilderna, men också fått ta hjälp av andra för att förstå vad och vem som är fotograferade.

Nu ligger alltså fotografierna bara några knapptryck bort, och den som inte har en egen dator kan få hjälp på plats hos hembygdsföreningen, bland annat idag på arkivens dag. För Sven Söderström har arbetet med bilderna gett honom en intressant kunskap om bygdens historia.

Adressen till bildarkivet är www.vasternarke.se