Regeringen vill se större friggebodar

Boverket har fått i uppdrag från regeringen att snabbutreda om det går att öka storleken på friggebodarna från dagens 15 kvadratmeter till 20 kvadratmeter utan bygglov.

Om allt går enligt planerna ska de nya större friggebodarna kunna vara tillåtna att bygga under andra halvan av 2014 eller senast under 2015.