Väntetider för cancerdrabbade får kritik av socialstyrelsen

1:45 min

I våras fick landstinget i Örebro län kritik av socialstyrelsen, eller inspektionen för vård och omsorg som det nu heter, för att man inte gjort tillräckligt för att lösa personalbristen i bröscancervården.

Så väntetider och brist på personal i bröstcancervården är inte ett nytt problem.

I förra veckan träffade du Inger som fick vänta sex veckor på uundersökning och säker diagnos. En annan patient anmälde alltså landstinget för samma sak.

Robert Mörk, socialdemokrat och ansvarigt landstingsråd tycker dock inte att väntetiderna är ett problem för patientsäkerheten.

– I den forskning som finns så har det ingen betydelse för sjukdomsförloppet. Och tittar man generellt så ligger vi på en väldigt god nivå nationellt.

Inger, som vi berättade om tidigare fick vänta sex veckor för att få en säker diagonos, En annan kvinna, vi kan kalla henne Eva, fick 2010 också vänta sex veckor på utredning efter att man faktiskt konstaterat cacer i den vanliga mammografiundersökningen. Eva anmälde till Socialstyrelsen.

För länge, tycker Socialstyrelsen, Örebro läns landsting borde gjort mer för att åtgärda sin anstängda personalsituation. Robert Mörk menar att personalsituation är det som den är.

– Vi vet att sjukhusen och hälso- och sjukvården har haft en hög belastning.

Läkarutbildningen är en del i stategin, men det är också viktigt att kroka upp nya läkare för specialicering, till så kallade ST-block. Idag planeras dom av klinikerna i sambarbete med sjukhusen och Roberg Mörk, socialdemokraterna tycker inte det ska planeras högre upp i organisationen.

- Nej, jag tror att de personalfunktioner som finns har en ganska god bild av det framtida rekryteringsbehovet. I stor utsträckning handlar det om dels intresset från läkaren och vilken tillgång på nyutbildade läkarstudenter det finns.

(Tillsynen av vård och omsorg flyttades under sommaren 2013 från Socialstyrelsen till den nya myndighet som heter IVO - Inspektionen för vård och omsorg.)