LO vill ha 30 miljarder till skola, vård och omsorg

LO föreslår att staten ska satsa 30 miljarder på investeringar i skola, vård och omsorg. Det skulle ge 1540 jobb i Örebro län och totalt över 50 000 jobb i landet. Satsningen skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som allt fler äldre i landet skapar.