Behoven är enorma i Filippinerna

1:42 min

Allt fler hjälpinsatser når nu fram till Filippinerna efter den katastrofala tyfonen för en dryg vecka sedan. Men situationen är fortfarande akut. Ambulanssjuksköterska Karin Hugelius från Karlskoga är en av dom svenska hjälparbetarna.

Karin Hugelius som arbetar med att bygga upp ett tältläger för FN-personal berättar att hjälpbehovet är enormt. Det är i stort sett bara hus av betong som står kvar men även de husen är svårt skadade.

Kommunikationerna är ett stort problem för hjälparbetarna. Vägarna är oframkomliga av allt bråte som fortfarande ligger kvar och bristen på lastbilar, för att nå ut till avlägsna områden, är stor.