Fick dubbla besked om barnhemsersättning

En man i Örebro som ansökte om ersättning för att han varit fosterhemsplacerad som barn, fick två besked från Ersättningsnämnden. Ett positivt, att han skulle få pengar och ett negativt med avslag. Då ansökte han om skadestånd hos Justitiekanslern, JK, men där blev det nej.

Efter att Ersättningsnämnden skickat ut de båda intygen till mannen, ett positivt och ett negativt, blev han kontaktad av Ersättningsnämndens kanslichef som förklarade att det hade blivit ett fel när det positiva intyget skickades ut.

Enligt JK saknas det rättslig grund för mannens anspråk, handläggningsfelet är beklagligt men inte brottsligt, därför avslår JK skadeståndskravet.