Mjältbrandsfaran över i Kvismaren

Inga fler djur har drabbats av den fruktade djursjukdomen mjältbrand efter utbrottet i Kvismaren för tre veckor sen. Det har tagits prov på en död ko och ett dött rådjur i området men de djuren har inte haft mjältbrand.

Det har inte heller rapproterats några fler sjuka djur och länsstyrelsen har upplöst sin krisorganisation. Länsveterinär Åsa Heldemar säger att  länsstyrelsen och jordbruksverket nu bedömer risken för fler fall av mjältbrand som liten.