Fler vill kompostera efter nya avfallsregler i Askersund

1:19 min

När Askersunds kommun ska börja skilja på brännbara sopor och matavfallsrester kommer månadstömningarna att upphöra, och istället ske två gånger i månaden. Det har lett till att många husägare nu väljer att kompostera matresterna hemma på tomten istället.

Anledningen till att så många vill kompostera hemma kan bero på den högre taxan som tvåveckorstömningen innebär.

Förändringarna innebär att fastighetsägare som har sopkärl nu får tömning två gånger i månaden, det för att energin i matavfallet blir för dåligt efter en månad för att göra biogas av det.

Nu strömmar anmälningar in om ansökan att få kompostera hemma på tomten, så kallad varmkompost. För komposterar man får husägare behålla den billigare månadshämtningen.

Kommunens miljöförvaltning tar beslut i varje enskilt ärende, gällande kompostering.  Hittills har det kommit in 130 ansökningar från husägare som vill börja kompostera hemma, eller som redan idag komposterar utan tillstånd.

Titti Jansson avfallshandläggare på Askersundskommun förklarar att en familj slänger 250 kg matavfall varje år.