Problem att klara vården utan hyrläkare

Kostnaderna för hyrläkare fortsatte att öka förra året i flera landsting och regioner. Landstinget i Örebro län hyrde förra året in läkare för sammanlagt 69 miljoner kronor.

Det är nästan exakt samma summa som året innan, 2012. Vårdcentralerna var de som hade flest inhyrda läkare.

Där blev kostnaderna i stort sett oförändrade, trots politikernas ambition att minska antalet hyrläkare i primärvården som vi berättade förra veckan.

Psykiatrin i länet hyrde in läkare för drygt 15 miljoner kronor.