Långa köer till traumabehandling vid psykiatrin

1:51 min

Fler patienter med svåra trauman ska få hjälp redan i allmänpsykiatrin.

Idag tar det över ett år för de patienterna att få hjälp av psykiatrins specialister i Örebro läns landsting. Och kön till behandling blir bara längre eftersom antalet människor med svåra upplevelser ökar, idag står närmare 100 personer på väntelistan.

– Det här är ju människor som inte bara har varit med om förfärliga saker, utan det är människor som också har en väldigt komplex psykiatrisk situation med sviktande socialt nätverk och ekonomi, berättar Jan Blomqvist, chef för traumaenheten.

Idag kan en patient med svåra upplevelser få vänta i 13-14 månader på att få möta en specialistutbildad terapeut. För alla psykoterapeuter har inte kunskap om verkningsfulla metoder, och så är det också mycket krävande att höra historierna.

– Det här är besvärliga områden att hantera. Det handlar om förfärliga upplevelser som ska bearbetas, och det är ju i sig en väldig påfrestning på behandlaren.

Det är bara en handfull anställda på trauma-enheten, så personalförändingar eller ökad patienttilltrömmning är svårt att hantera. En mer acceptabel väntetid kunde vara 2-3 månader, menar Jan Blomqvist, men för att komma dit vill ledningen att  allmänpsykiatrin lär sig mer om traumaterapi. Chefen för psykiatrin, Birgitta Johansson-Huuva vill att traumaenhetens personal ska handleda sina kollegor.

– Om fler personal är medvetna om hur ett trauma kan ta sig uttryck och spela roll i utvecklingen av en psykisk ohälsa så kan man möta den här problematiken tidigare. Och det är min förhoppning att vi ska kunna åstadkomma en sån effekt med stöd av att fler blir kunniga inom området, tror Birgitta Johansson-Huuva.

Men kan en redan hårt ansträngd personal förväntas orka med att handleda sina kamrater?

– Det ligger redan i deras uppdrag. Om fler kan möta problemet redan när individen är i kontakt så räknar jag med att man därmed vinner tid, menar Birgitta Johansson-Huuva.

Reporter: Marie Hansson
019-19 20 46
marie.hansson@sverigesradio.se