Örebro kommun och landstinget satsar på korttidsvård för äldre

Örebro läns landsting och Örebro kommun ska tillsammans satsa miljonbelopp för att förbättra korttidsvården för äldre patienter. 

Patientens behov ska styra och ett av målen är att inga utskrivningsklara patienter ska behöva vara kvar på USÖ därför att kommunens vårdplatser inte räcker till.

Landstingsstyrelsen anslår 3,9 miljoner kronor för driften per år och ytterligare 200 000 kronor till investeringar. Örebro kommuns kostnad beräknas bli nio miljoner kronor per år.