Kvinnohuset vill ha fler lägenheter till utsatta kvinnor

1:37 min

Det är svårt för våldsutsatta kvinnor som behöver skyddat boende att hitta någonstans att bo i Örebro. Och situationen har blivit värre de senaste åren, det menar Voukko Erman från Kvinnohuset i Örebro.

– Förra året hade vi sju kvinnor och deras barn som bodde här längre än sex månader. Året innan var det bara en kvinna som bodde här så lång tid.

Det skyddade korttidsboendet Kvinnohuset har ett avtal med Örebro kommun. Målet är att kvinnor och barn inte ska bo där längre än tre månader, därefter ska de flytta till ett permanent boende. Det här är alltså inte alltid möjligt att uppfylla, något Voukko Erman menar många gånger leder till ett försämrat mående.

– Det blir väldigt svårt att hantera den här boendesituationen för de här kvinnorna och vi ser att de många gånger mår sämre av det och till sist blir de deprimerade.

Enligt centerpartisten Rasmus Persson som ansvarar för  sociala frågor beror lägenhetsbristen på att det saknas bostäder.  Både han och personalen på kvinnohuset hoppas att privata hyresvärdar ska kunna ställa upp med fler lägenheter till socialt utsatta grupper framöver.

Just nu får kvinnohusets boende gå före i det kommunala bostadsbolagets Örebro Bostäders bostadskö om de kommer från Örebro och har barn under 12 år. Det här tycker Voukko Erman är långt ifrån tillräckligt. I stället vill hon att alla kvinnor från Kvinnohuset ska erbjudas förtur i bostadskön. Men Peter Cronarp, som är bokonsulent på Öbo, å sin sida, menar att de inte vore möjligt.

– Det blir ju allt svårare att hitta boende, att vi då skulle börja plocka ännu fler bostäder till förtur känns lite hårt. Det skulle nästan kännas som att vi sätter det kösystem vi har ur system, säger han.