Hällefors förlorade i förvaltningsrätten

Hällefors kommun måste nu ta upp ett ärende igen, där en man inte fick ekonomiskt bistånd, trots att hans medsökande fick det.

Som skäl uppgav kommunen att personen ifråga inte ansågs ha någon verklig möjlighet att få jobb, eftersom han kom från ett grannland och inte uppfyller kraven för uppehållsrätt i Sverige.

Förvaltningsrätten menar att mannen visst har både uppehållsrätt och chanser att få jobb.

Hällefors kommun måste därför pröva hans ärende igen.