"Rimligt att elever betalar om de åker andra tider än när skoldagen är slut"

7:47 min

Gratis skolskjuts direkt efter skoldagen eller en avgift om du åker med samma chaufför två timmar senare efter fritids. Det är vad som gäller för elever på särskolorna i Örebro. En modell som får stöd av Socialdemokraten och kommunalrådet Thomas Esbjörnsson med ansvar för skolfrågorna i Örebro.

– Det handlar om att alla elever ska behandlas lika. Den fria resan till skolan för eleverna gäller till skolstart och behöver man vara kvar på fritids så får man betala den resan själv. Det gäller alla -oavsett handikapp eller ej, säger Thomas Esbjörnsson.

Att det rör sig om en skola som eleverna själva inte valt och att skolan är att betrakta som en anvisningskola för särskoleeleven har han förståelse för men han säger att det ändå inte gör att skolskjutsen hem kan bli mer flytande. Däremot kan det vara så att kostnaden för färdjänsten kan bli alltför dyr för dem som behöver nyttja den ofta.

– Den kostnaden kan bli rätt hög för ungdomar och det är inte meningen. Men det kräver en större utredning som handlar om hela länet, säger Tomas Esbjörnsson.

Att eleverna dessutom får betala kontant för sin färdtjänstresa efter fritids är ingen bra lösning säger Esbjörnsson.

--Vi vet om problemet och inom bara någon månad så ska det gå att få kostnaderna för färdjänstresorna på faktura. Här har det tyvärr tagit allför lång tid säger Thomas Esbjörnsson.