Kumla sist ut att införa tuffare regler för politikers pensioner

1:57 min

Tre av länets tolv kommuner, Degerfors, Askersund och Kumla, har inte infört de nya tuffare pensionsregler som Sveriges kommuner och landsting rekommenderar för politiker. Det visar en enkätundersökning som Sveriges Radio har gjort.

Tanken var att de nya reglerna skulle ligga klubbade och klara i god tid före valet, för att alla skulle veta vilka villkor som ska gälla. Men det har man alltså inte lyckats med i alla kommuner.

Drygt en tredjedel av de 260 kommuner som svarat på Sveriges Radios enkät uppger att de inte antagit reglerna eller planerar att anta dem före valdagen den 14 september.

Inte lyft frågan
I Degerfors och Askersund säger man att man berett frågan och är redo att fatta beslut. Men i Kumla har man ännu inte lyft frågan, enligt kommunalrådet Katarina Hansson (S).

– Vi gör andra prioriteringar med den tid och den tjänstemannakår vi har och vi har haft många saker på vårt bord. SKL rekommenderar oss i många olika ärenden. Ibland följer vi dem och ibland så väljer vi att ta det i ett senare läge.

– Så det är ingen fråga som vi väljer att stoppa under bordet, utan den kommer att komma upp innan året är slut, säger hon.

Påverkar valet
Men det tycker några av de väljare och kumlabor som rör sig runt valstugorna på torget i Kumla, är alldeles för sent.

– Jag tycker det är ren slöhet, säger Annelie Karlsson. Valet är om två veckor och det borde vara klart, så man kan ta hänsyn till vad man ska välja.

Också Edib Dibo som jobbar på restaurang på torget reagerar starkt på att de nya reglerna inte redan är införda i Kumla. Han tycker det handlar om rättvisa, att politiker ska ha liknande villkor som alla andra.

– Jag tycker de ska ändra omedelbart. Jag tycker det är fel, säger Edib Dibo.

Edib tror att Socialdemokraterna som styr i Kumla kommer att tappa många väljare på grund av hur de valt att hantera frågan om politikernas pensioner. Och när jag frågar om det kommer att påverka hur han själv kommer att rösta, svarar han utan att tveka.

– Absolut, det kommer det att göra, säger Edib Dibo.

SR:s granskning
Det var hösten 2011 som Sveriges Radio granskade de generösa pensionerna där politiker redan vid 50 års ålder kunde avgå med full pension fram till de fyllde 65. Över 450 lokala politiker runt om i landet, också i Örebro län, hade då tillsammans plockat ut drygt 70 miljoner kronor om året utan att behöva söka nya jobb.

Granskningen ledde till att Sveriges kommuner och landsting, SKL, tog fram nya regler om ett så kallat omställningsstöd. Det skulle ge politikerna ersättning i max tre år när de slutade, samtidigt som de skulle stå till arbetsmarknadens förfogande.

Och nu har alltså två tredjedelar av kommunerna infört omställningsstödet, resten inte. Bland dem återfinns Degerfors, Askersund och Kumla. Samtliga tre uppger att det bara är en tidsfråga innan det är infört också där, men det köper inte folkpartisten Christina Örnebjär som drivit frågan i opposition i Kumla i ett par år nu.

Ökat politikerförakt
– Jag tycker att det borde har gjorts innan valet så att alla vet vilka förutsättningar som gäller, säger hon.

– Vi har ett växande politikerförakt, och det här spär på det, avslutar Christina Örnebjär, oppositionsråd för Folkpartiet i Kumla.