Missförhållanden inom äldrevården på grund av personalproblem

1:29 min

Allvarliga missförhållanden på det kommunala äldreboedet Ädelgårdens vård- och omsorgsboende i Örebro har lett till en lex Sarah- anmälan. Nu ses personalstyrkan över.

Medicinhanteringen och de boendes möjligheter att duscha är två av de saker som inte har fungerat. Tommy Henningson, som är förvaltningschef för vård och omsorg i Örebro kommun menar att en stor del av problematiken beror på samarbetssvårigheter inom personalstyrkan, och några av de anställda kommer nu sluta på Ädelgården.

– I det här fallet handlar det om omplaceringar.

Kommer de personer som nu ska omplaceras fortsätta jobba inom vården?

– Ja, det är inte aktuellt med uppsägningar i dagsläget utifrån de förhandlingar vi har haft med de fackliga organisationerna.

Informella ledare och en problematisk personalkultur är en av förklaringar till de brister som har förekommit på Ädelgårdens avdelningen Smaragden. Och listan på brister är lång. Det handlar om allt från att de boende inte fått tillräcklig hjälp med att sköta sin hygien, i anmälan framgår till exempel att en av de boende inte fick duscha på fem veckor, att larmhanteringen inte har fungerat som den ska och bristfällig dokumentation. Lex Sarah-anmälan kom in i våras och att problemen då hade gått så långt menar Tommy Henningsson framförallt beror på samarbetssvårigheter inom personalen.

– Det beror ju på att man gör det osynligt så att det inte syns när chefen eller andra ser. På så sätt kan man kanske man kan hålla det hårt. Men jag är glad att det inte har kunnat hållas dolt utan det har kommit fram som en brist som vi kan åtgärda.

Nu menar Tommy Henningson att de missförhållanden som framgår i anmälan har åtgärdats. Men arbetet med att förändra rutiner och personalpolitik kommer fortsätta under hösten.

– Vi har sagt att vi har hösten på oss. Vi rättar till saker och ting som måste rättas till med omedelbar verkan men vi måste lägga en plan för att detta inte upprepas med att stärka upp arbetet med andra kompetenser så att vi kan se till att vi får en kvalitetssäker vård.