Hällefors har länets bästa skola

11 min

Hällefors är den kommun i länet som kommer högst i Lärarförbundets skolrankning - men först på 111:e plats. Lärartäthet och hur många elever som går ut med godkända betyg är några av de kriterier som betygssätts. Eleverna på Klockarhagsskolan i Hällefors är förstås nöjda med sin skola.