Sjukvård och skola intresserar flest i Örebro län

1:32 min

Sjukvården och skolan är två i särklass viktigaste valfrågorna så här drygt en vecka före valet, det visar en undersökning som opinionsföretaget Novus gjort för Sveriges Radio och som också visar att intresset för äldreomsorg som en valfråga har minskat. 

– Förändringen när det gäller äldreomsorg kanske reflekterar att i senare skede av valrörelsen flyttas fokus mer från de lokala frågorna till den nationella politiken och då minskar intresset för äldreomsorgen något, säger Martin Karlsson statsvetare på Örebro universitet.

I maj i år gjorde opinionsföretaget Novus en liknande undersökning, både då och nu står sjukvården, skolan och jobb överst på listan över de viktigaste valfrågorna. Skillnaden är att nu i augusti har väljarnas intresse för invandring och miljö minskat samtidigt som frågor som skatter och försvaret blivit mer intressanta.

– Att invandrings- och integrationsfrågor har minskat i betydelse för väljarna är förvånande, tycker Martin Karlsson.

Han menar att de här frågorna är levande i samhällsdebatten men att intresset minskar bland väljarna är ett tecken på att partier som SD inte lyckats dominera agendan.   

Förutom de frågor som undersökningen visar kan det komma upp helt nya frågor inför valet, det visar erfarenheter från tidigare val.

– Jag misstänker att den här valrörelsen kan ha några överraskningar till. Det kan fortfarande vara så att agendan domineras under den här sista tiden av en fråga som inte syns i undersökningen, säger Martin Karlsson.

Han menar att en oväntad fråga sent under valrörelsen kan ha betydelse eftersom många osäkra väljare bestämmer sig just under de senaste veckorna av valrörelsen.