Hällefors satsar på vårdutbildning fast statsbidragen dras in

0:54 min

Hällefors får inte längre statsbidraget Omvårdnadslyftet för vård- och omsorgsutbildningen för vuxna. Men kommunen har valt att satsa på utbildningen och stå för finansieringen.

– Det handlar om att säkerställa att kommunen har personal till de här jobben i framtiden. Och med tanke på hur befolkningsutvecklingen ser ut i Hällefors kommer det bli hård konkurrens om arbetstillfällena, så vill vi säkerställa att vi har personal inom de här yrkena på sikt, säger Hans Karlsson som är kommunchef i Hällefors.

Tanken är att huvudsakligen personer som bor i kommunen ska gå utbildningen.

– Det är tanken, att eleverna ska rekryteras bland vuxna som nyss har slutat skolan eller gjort andra saker tidigare och nu har intresse att jobba inom vården, säger Hans Karlsson.

Den här terminen började 25 elever utbildningen, som är tre terminer lång.