Bostadsbrist i hälften av Örebro läns kommuner

Det är brist på lägenheter i hälften av Örebro läns kommuner. Det är i alla fall vad kommunerna själva uppgett för Länsstyrelsen.

Bristen gäller framförallt lägenheter för unga och nyanlända personer.

Av länets tolv kommuner uppgav Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro att de hade brist på bostäder förra året.

Och av dem uppger alla utom en att det fortfarande saknas hyresrättslägenheter.

Enligt Länsstyrelsen har antalet bostäder totalt minskat något 2013 i jämförelse med år 2012, samtidigt som länets befolkning under samma period ökat.