Örebro kommun inför tidsgräns för handikapp-parkering

Inom kort kommer Örebro kommun att införa tidsgräns på handikapp-parkeringarna i stan. Från att inte haft någon tidsgräns så kommer de som har Parkerings-tillstånd för handikapp-parkeringar nu bara att få stå på samma plats i max tre timmar.

Gertrud Rydholm, trafikhandläggare på kommunens avdelning Park och gata, förklarar att kommunen vill ha rullians på de 60-talet handikappparkeringar som finns i Örebro.

– I dag används parkeringsplatserna allt för ofta av samma person hela dagarna, och det vill vi ändra på säger Gertrud Rydholm.