Ras i gruvtak utanför Glanshammar ska utredas

Efter att delar av taket till en gruvort i Björka Minerals anläggning utanför Glanshammar rasat in kräver Arbetsmiljöverket nu att händelsen ska utredas.

Händelsen inträffade i mitten av augusti 210 meter under jord och berodde troligen av att hela blocket inte var säkrat.

Ingen person var i närheten vid olyckstillfället.