DNA allt viktigare när rovdjuren i Örebro län inventeras

Det blir allt viktigare att samla DNA när rovdjuren i Örebro län inventeras, vilket sker vinterhalvåret.

Länsstyrelsen tar fram DNA från djurens spillning och urin.

Genom att kartlägga djurens DNA går det att se hur stort ett vargrevir är och vilka vargar som hör ihop.

Och den här vintern ska varginventeringen göras på ett nytt sätt. Istället för att räkna nya valpar i ett revir ska inventerarna fokusera på familjegrupper om minst fyra vargar samt revirmarkerande par.