Skattehöjning i Askersund

Skatten höjs med 60 öre i Askersund nästa år. Det beslutade det nyvalda Kommunfullmäktige vid måndagens fullmäktigesammanträde.

Pengarna ska bland annat användas för fler tjänster inom hemtjänsten och mer resurser till skolan.