Ännu oklart vilka kontor som Af lägger ner i Örebro län

Det är för tidigt att säga vilka av Arbetsförmedlingens kontor som kommer att läggas ner i Örebro län. Det säger Arbetsförmedlningens chef i länet, Sari Harju, till P4 Örebro.

– Vi kommer att se över avstånden till förmedlingskontoren och undersöka hur det ser ut med besöksfrekvensen samt hur hyresavtalen ser ut, säger Sari Harju.

Allt som allt ska Arbetsförmedlingen lägga ner 100 kontor. Någon personal ska dock inte sägas upp, utan det ska ske ett skifte från lokaler till personal.

Arbetsförmedlingen ska också utöka antalet digitala tjänster. Men det ska alltid finnas möjlighet till personlig service.

– Vi ska ju bygga ut våra IT-tjänster och digitala tjänster för alla oavsett var man bor, men de som behöver en personlig arbetsförmedlare kommer att få träffa en person, säger Sari Harju.