Mjölk kan öka risken att dö

Genom studier på bland annat personer i Örebro län har forskare vid Uppsala universitet funnit ett samband mellan risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar och mjölkdrickande.

Forskarna har följt över 100 000 personer, som under 1980- och 90-talet fyllde i enkäter om kost och livsstil. Personerna var då medelålders eller äldre.

Och nu har alltså forskarna sett att dödsrisken för både kvinnor och män ökade av mycket mjölkdrickande. För kvinnorna ökade dessutom risken att få frakturer.

– Våra resultat ifrågasätter starkt att det är bra för hälsan att dricka mycket mjölk i vuxen ålder. Det behövs dock fler studier som ger liknande resultat innan de kan ligga till grund för nya kostrekommendationer, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum till Upsala Nya Tidning.