Fler personer behöver försörjningsstöd långa perioder i Örebro län

Fem procent av befolkning i Örebro län får försörjningsstöd av socialtjänsten. Och av dem har antalet personer som behöver ekonomisk hjälp under en lång period ökat sedan 2011.

Det framgår av en rapport som Socialstyrelsen tagit fram och trenden är den samma över hela landet.

Drygt 35 procent av personerna i länet som får försörjningsstöd har behövt ekonomisk hjälp under en lång period, vilket är en av de högsta siffrorna i landet.

Den i särklass vanligaste orsaken till att personer behöver ekonomisk hjälp är arbetslöshet.