För många kommmunalråd i Lindesberg enligt MP

Miljöpartiet anser att Lindesberg bör minska arbetstiden för de heltidsanställda kommunalråden.

Miljöpartiet har lämnat in en motion om att sänka de tre kommunalrådens arbetstid från 100 till 75 procent.

Miljöpartisten Bengt Evertsson säger att Lindesberg har för många heltidsanställda kommunalråd i förhållande till kommunens storlek.

Partiet har jämfört med Arvika, som har ungefär lika stor folkmängd men bara ett kommunalråd.