Nyfödd flicka fick fel skena på USÖ

Universitetssjukhuset i Örebro kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för vården av en nyfödd flicka.

Flickan föddes med ett höftfel och var bara två dagar gammal när hon fick en abduktionsskena. Men när skenan togs av vid ett återbesök konstaterade läkarna att den varit alldeles för liten och orsakat trycksår på flickans höfter. Trycksåren blev senare infekterade.

Ivo skriver att trycksåren orsakat flickan onödigt lidande och att ansvarig läkare ska se till att vårdskador undviks.