VD:n för Emba Machinery vill helst ta bort hela lönetillägget

VD:n för Emba Machinery i Örebro har förståelse för att metallklubben reagerat mycket kraftigt mot att företaget vill ta bort ett lönetillägg som ger 20 av dom anställda 1 900 kronor extra i månaden.

Men Vd:n Niclas Berg, tycker att avtalet är mycket generösare än dom avtal som finns på andra företag i regionen, och att företaget inte har råd att ha det kvar.
Tillägget har förhandlats fram lokalt och ger dom 20 skiftarbetarna än högre ersättning än vad kollektivavtalet ger dem. Niclas Berg vill helst ta bort det lokala tillägget helt. Alltså en minskad lön på i snitt 1900 kronor i månaden för skiftarbetarna.
Nu ska det blir förhandlingar om tillägget och även om fack och företag just nu verkar stå väldigt långt ifrån varandra, så räknar Niclas Berg med att dom ska kunna enas i dom kommande förhandlingarna