Försvaret säger nej till vindkraftpark i Nora

Vindkraftprojekt där flertalet vindsnurror planeras byggas i Nora, i området nära Grecken ogillas av Försvarsmakten.

Företaget som planerar att uppföra vindkraftverken och som ansökt om bygglovsansökan måste nu krympa området eller ansöka om nya områden eftersom förslaget ligger i konflikt med riksintressen för totalförsvarets militära del.

Försvarsmakten skriver bland annat att "Det föreligger en uppenbar risk för att delar av etableringen enligt förslaget skulle innebära påtaglig skada på riksintresset."