Frivilliga hjälper översvämningsdrabbade i Hallsberg

1:00 min

Det är många frivilliga som hjälper till med det som de kan göra efter översvämningen i Hallsberg.

Per Folkesson och Conny Berglund kommer från frivilliga resursgruppen i Örebro. En organisation som hjälper kommuner som ber om hjälp.

– Vi bistår med lite hjälp med transporter till husen just nu med båtarna som vi har här. Vi har haft beredskap hela natten för att kunna bistå, säger Conny Berglund. 

Är det några som behövt hjälp av er?

– På dagen igår var det personer som ville komma till och från sina översvämmade hus, men nu i natt på vårat pass var de ingen som har behövt hjälp. Men möjligheten har funnits, vi har varit här hela natten, säger Per Folkesson. 

Ni är frivilla och jobbar ideellt och har tagit ledigt från jobbet. Varför gör man ett sånt val?

– Man vill ju kunna bidra med nånting, det är helt klart. Det här är ett ypperligt tillfälle att kunna få vara med och hjälpa de här drabbade människorna som behöver och även kommunen som behöver hjälp, säger Conny Berglund.