Användningen av idrottshallarna i Kumla ses över

Kumla kommun ser nu över hur de små idrottshallarna i kommunen nyttjas. En tidigare mätning visar att idrottshallarna står tomma under stora delar.

Efter en mätning i våras visade det sig att nyttandegraden av små hallar var 35% under vardagar och 15% under helger.

Elin Jansson, fritidskonsulent på Kumla kommun vill nu informera privatpersoner om att man kan hyra hallarna.

En annan målsättning för kommunen är att ha lika fördelning mellan pojkar och flickor i Kumlas idrottshallar, vilket kommer att mätas under hösten.