500 skadeanmälningar efter skyfallet i Sydnärke

1:10 min

Närmare 500 skadeanmälningar har hittills kommit in till försäkringsbolagen efter översvämningarna i Sydnärke. Och fler väntas komma.

- Det brukar ta några dagar innan vi har överblickat det hela, så det kommer säkert att ramla in ytterligare anmälningar, säger Håkan Franzén som är hus- och hemexpert hos Trygg Hansa, det försäkringsbolag som haft flest skadeanmälningar efter översvämningarna.

Det är främst vattenskador på hus och hem som hittills anmälts till försäkringsbolagen, efter det väntar bolagen på att få in anmälningar om fordon som hamnat under vatten.

Håkan Franzén säger att det är för tidigt att orda om hur stora skadorna är och när försäkringstagarna kan få besked om ersättning.

– För det första måste källare länspumpas så vi kan överblicka skadorna.

Ett problem vid skadehanteringen är att villakällare numer ofta är inredda till bostäder, enligt Franzen.

– Först efter att vi gjort en besiktning och sett hur de här källarna är inredda kan vi överblicka läget.