Vakter stoppar nyfikna i översvämmat Hallsberg

1:24 min

Nyfikna dras till det översvämmade området i Hallsberg. Igår infördes ett förbud för obehörig trafik att ta sig in och ett vaktbolag har patrullerat i det drabbade området.

– Det var för att skydda området för att det kommer in för mycket personer och för mycket bilar som har där att göra, säger kommunchefen i Hallsberg Torbjörn Dybeck.

Det var igår som det infördes en trafikförordning som förbjuder obehöriga och nyfikna att köra bil i det drabbade området i Hallsberg.

Rut Ellgren är en av de drabbade av översvämningarna. Hennes hus har förstörts och för tillfället bor hon på hotell och hon tycker att det är bra med att det finns ett vaktbolag som bevakar området.

– Jag tror att det behövs, jag bara hoppas att det är tillräckligt.

Hon är menar att det kan finnas såna som kan tänka sig ta sig in i huset.

– Det är inte mycket jag har kunnat ta bort från huset, säger hon.