"Nu kommer fler elever vilja gå på Västra Engelbrektsskolan"

0:50 min

Både lärare och elever på Västra Engelbrektsskolan i Örebro är stolta och glada över den positiva utveckling som skolan har när det gäller att få niondeklassarna godkända i svenska, matte och engelska.

Västra Engelbrektsskolan som under många år tappat elever, ofta till omkringliggande friskolor, ser nu en vändande trend. Dels genom att elevantalet ökar, men också för att skolresultaten förbättras.

I en unik sammanställning av utvecklingen av studieresultaten på Örebros kommunala högstadieskolor, står niondeklassarna på Västra Englebrektsskolan för den mest dramatiska förbättringen av alla. Där ökade antalet elever som fick godkänt i matte, svenska och engelska med 86 procent, från höstterminsbetyget i sjuan till slutbetyget i nian vid läsårsavslutningen i våras.

Och det gläder även det här läsårets nior på Västra Engelbrekt.

– Ja, man blir ju glad för att skolan håller på att utvecklas och vi har fått mycket bättre rykte, säger Hedil Attar i nian.

– Man känner sig mer självsäker. Det påverkar ju mig så att jag kommer att utvecklas jag också. Men det gäller ju även de nästa niorna som jag tror kommer påverkas likadant, säger Hedil.

"Vi har lyckats få eleverna medvetna om vikten av att ta skolan på allvar. Det var det vi upplevde i den klass som gick ut nian förra året"

Och hennes klasskompis Abdullah Alnajar håller med:

– Jag tror det gör skolan bättre och fler elever kommer bli intresserade av att går här, säger han.

Magnus Johansson är SO-lärare på skolan, och en av dem som sett elevernas studieutveckling på nära håll. För honom var resultaten inte direkt nån överraskning utan mer ett resultat av ett målmedvetet arbete. Men han är mycket glad och stolt, säger han.

– Det betyder ju jättemycket. Vi är ju en skola som har dragits med dåligt rykte, vilket vi som jobbat här länge, ofta tyckt varit oförtjänt. Men jag tror vi lyckades förra året att få eleverna att bli mer medvetna om vikten av att ta skolan på allvar.

Som en del i att förbättra studieresultaten på skolan, har man tagit hjälp av Örebro kommuns kvalitetsutvecklare som bland annat jobbat med ett språkutvecklande arbetssätt. Man har också deltagit i mattelyftet.

Magnus beskriver arbetet som väldigt stimulerande och förklarar att en eller flera elevers framgångar och goda resultat smittat av sig på andra.

– Får man en positiv spiral i en grupp så dras ju även andra med och det var det vi upplevde i nian förra året, förklarar Magnus Johansson, SO-lärare på Västra Engelbrekt i Örebro.