Saknas: studentbostäder i Örebro

1:16 min

Det är fortfarande brist på studentbostäder i Örebro. Det framkommer i en utredning som gjorts av Örebro studentkår. Akut saknas 250 bostäder.

– Det vi kan se i dag är att det behövs 1 200 studentbostäder, varav 250 är akut brist, säger Kajsa Milstam, vice ordförande för Örebro studentkår.

För två år sedan gjorde Örebro studentkår en liknande utredning. Då var den akuta bristen 500 lägenheter. Det akuta behovet har alltså sjunkit, och prognosen pekar mot att det kommer fram fler studentbostäder i och med bostadsbyggen som antingen är i gång eller planeras.

– Men ska prognosen fortsätta se god ut är det avhängt att byggandet fortsätter. Så vi uppmuntrar ett fortsatt byggande, för det är fortfarande brist, säger Kajsa Milstam.

Örebro studentkår pekar även på att de studentbostäder som finns många gånger är slitna. Eller så kan de vara dåligt utrustade.

– Det ska finnas ett fullvärdigt kök med spis, ugn och frys, men det finns faktiskt nyproducerade studentlägenheter som saknar detta, säger Kajsa Milstam.

Rimligt vore att studenter borde få ett förstahandskontrakt inom den första terminen, anser studentkåren. I rapporten pekar man också på behovet av variationen ökar, att aktörerna på bostadsmarknaden behöver anpassa nyproduktionen till studenternas behov. Något som understryks av Jens Schollin, rektor för Örebro universitet, som deltog vid torsdagens information:

– Behovet av studentbostäder har förändrats i takt med utbildningsmöjligheterna. Vi har fått längre utbildningar, läkarprogrammet är fem och ett halvt år, och många studenter har familjer.

Hyreskostnaden måste också vara rimlig, framkommer i utredningen. Om det produceras nytt som ingen har råd att bo i, spelar det ingen roll hur många bostäder som byggs, heter det i utredningen.

– Hyran bör stå i relation till studiemedlen, och ligga på max 4 000 kronor i månaden, säger Kajsa Milstam.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, gjorde nyligen en landsomfattande undersökning om hur bostadssituationen ser ut för studenter. Landets 33 studentstäder delades in i hur lång tid det tar att få en trygg bostad. Med trygg menas att kontraktet ska vara i första hand, och omfatta hela studieperioden, ligga högst 30 minuter från skolan med kollektivtrafik och kosta högst en tredjedel av studiemedlen. Örebro hamnade då i kolumnen för rödflaggade städer, alltså inget tryggt boende under hösttermingen. Platsen delades med Göteborg, Karlskrona, Luleå, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Karlstad och Skövde.

Tillgången på studentbostäder i Örebro kommer snart att öka hävdar socialdemokratiske kommunalrådet Björn Sundin.

– Det finns påbörjade byggprojekt, om allt genomförs ser det nog ganska bra ut om några år, säger han.

Fotnot. Örebro studentkårs kartläggning i sin helhet finns på www.orebrostudentkar.se