Två trafikolyckor samtidigt - på E18/E20 och rv 50 utanför Örebro

Två trafikolyckor inträffade nästan samtidigt strax utanför Örebro på eftermiddan. Räddningstjänsten fick rycka ut till både rv 50 och E18/E20 samtidigt.

Rv 50 stängdes av helt i båda riktningarna vid Kvinnerstarondellen norr om Örebro efter en trafikolycka vid 17-tiden. På E18/E20 inträffade en olycka i höjd med Glanshammar i riktning mot Örebro. 

Vid Kvinnerstarondellen hade tre personbilar kolliderat i en kökrock, och samband med räddningsarbetet och bärgningen av bilarna stängdes vägen av helt. Enligt uppgift ska ingen person ha fått några livshotande skador men flera personer klagade på nacksmärtor. 

Vid olyckan på E18/20 hade en lastbil och en personbil kolliderat i höjd med Glanshammar. Inte heller där ska någon person ha fått livshotande skador.