Ensamstående drabbas när barnomsorg upphör i Örebro

0:10 min

Företaget Nanny Belle upphör med barnomsorg på obekväm tid, för de barn där Örebro kommun står för kostnaden.

Det handlar om den tid då ordinarie kommunal barnomsorgs inte har öppet, som t.ex. kvällar och helger.

Anledningen är Örebro kommuns tidigare beslut om en ny resursfördelningsmodell. Det vill säga de sluter betala per timme och inför istället en fast kostnad på 4300 kronor per barn och månad, oavsett antalet timmar.

– De pengarna täcker inte våra utgifter för att kunna betala ens lägsta lön till våra anställda, säger Nanny Belles verksamhetschef Jennifer Troeng.

Från den 1/10 upphör barnomsorgen för de 126 barn som idag är inskrivna hos Nanny Belle, som nu istället Örebro kommun behöver ordna barnomsorg till på obekväm tid.

– De flesta av våra kunder är ju ensamstående som jobbar inom vården, och de jobbar ju kvällar och helger, säger Jennifer Troeng.

Marie Holm som är högste ansvarig tjänsteman för förskolan i Örebro säger att kommunen inte fått besked om detta från Nanny Belle men att de fört diskussioner med företaget under sommaren. Örebro kommun har därför en beredskap för att ta hand om de 126 barnen, säger Marie Holm.

Hon råder nu föräldrar att ringa Örebro kommun och anmäla att de behöver barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kathrin Fors är en av de ensamstående föräldrar som har hjälp av Nanny Belle på kvällar när hon jobbar. Hon står nu utan den hjälpen om drygt 14 dagar.

– Det känns jättejobbigt, det kom väldigt snabbt, säger hon.