Migrationsverket letar asylboenden i Örebro län

0:59 min

Det är fullt på länets asylboenden, och just nu rustar sig Migrationsverket för att möta den ökade flyktingstömmen.

Det är kämpigt, men det går, menar enhetschefen Chafik Aoun, på Migrationsverket i Örebro.

 – Alla våra platser är belagda till hundra procent, och vi är på ständig jakt efter att öppna nya platser för att bemöta trycket.

I dagsläget finns 7 asylboenden i Örebro län och tillsammans med de lägenheter som Migrationsverket själva hyr finns närmare 3000 platser för asylsökande i länet. Det senaste boendet öppnades förra veckan, och trycket är högt menar Chafik Aoun.

"Vi öppnade ett nytt boende i Askersund med 50 nya platser. Vi öppnade i måndags, och på onsdagen var det redan fullt"

För att klara den ökande flyktingströmmen måste fler boenden öppnas. Men att hitta aktörer som uppfyller Migrationsverkets krav är inte helt enkelt.

 – Eftersom vi har höjt kraven när det gäller brandsäkerheten och andra säkerhetsföreskrifter är det svårt för aktörerna som vill öppna boenden att bemöta våra krav. Men vi är en myndighet och vi måste ställa dessa krav för att kunna utföra ett rättssäkert arbete.

Just nu arbetar Migrationsverket med att gå igenom inkomna anbud för att hitta aktörer som uppfyller kraven, så att fler platser kan öppnas.

– Vi är väl utrustade för att kunna hantera situationen. Men det är en utmaning för alla i Sverige, och inte minst är det en utmaning för Migrationsverket att hantera.