Alléskolans elever protesterar mot sämre busstider

1:23 min

Eleverna på Alléskolan i Hallsberg har fått långa skoldagar efter att Länstrafiken ändrat i busstidtabellen. Det har gjort att vissa elever helt stannar hemma från skolan.

– Folk är jätteupprörda över det här, de kommer inte till skolan som de vill, och då kände vi att vi behövde göra något, säger Agnes Chrunak som är ordförande för Allérådet.

Elevrådet bestämde sig för att skicka ut en enkät till eleverna. Svaren var alarmerande.

– 35 procent av 433 elever väljer att inte gå till skolan därför att bussarna och tågen går så dåligt. Det måste bli en ändring på det här.

Det var vid terminstarten i augusti som turlistan ändrades. Det fick till följd att skolan tvingades ändra i scheman, och skoltiderna försköts. Många elever får nu tillbringa 10-12 timmar i skolan.

Emma Carlson, som är vice ordförande i Allérådet, kan också berätta om överfyllda bussar.

– Det är ganska obehagligt att åka med bussar där folk står upp på landsväg, kör med hög hastighet på krokiga vägar.

Marie Kilk är förbundsdirektör för Sydnärkes utbildningsförbund säger att de jobbar med frågan.

– Från skolans ledning tar vi det här på största allvar och jobbar på olika sätt, vi för en dialog med Länstrafiken som har ansvaret för skolskjutsarna.

Har ni haft någon framgång?

- Det vet vi inte än. Än så länge har vi inte sett någon förändring.

Thony Lundberg på Länstrafiken uppger att det inte finns något lagstadgat krav om att kommuner ska ordna skolskjutsar.

– Men kan vi hjälpa till, så gör vi det, säger han.

Frågan om skolskjutsarna går vidare. Sydnärkes utbildningsförbund har väckt frågan hos politikerna, och Allérådet ska närmast träffa Region Örebro län.