Hur är det att komma ensam till ett helt nytt land?

Amiin från Somalia och Ismael, Bashir och Essa från Afghanistan är fyra ensamkommande flyktingbarn som bor på så kallade HVB i vårt län, Hem för vård eller boende.


Hur är det egentligen att komma ensam till ett helt nytt land? Utan föräldrar, syskon, släkt eller vänner, långt hemifrån. På flykt i jakt på ett bättre liv.

Det skildrar vi i en serie intervjuer med ensamkommande flyktingbarn som bor på så kallade HVB i vårt län, Hem för vård eller boende.

Du får möta:

Bashir som hade med sig en svensk flagga när han kom till Sverige från Afghanistan.

Ismael som inte gått i skolan i sitt hemland Afghanistan, men ändå klarat alla nivåer på SFI.  

Essa som kom till Sverige för åtta månader sen efter att ha flytt på egen hand från Afghanistan.

Amiin från Somalia som flög ensam till Sverige, för att en terrororganisation ville värva honom.


Klicka på pilarna nedan och hör killarnas berättelser.