Risk för halka i Laxårondellen

Bilister som kör E20 genom Laxå får se upp med halka.

Enligt rapporter till SOS alarm och Nerikes Brandkår ska det finnas någon form av oljeutsläpp på vägbanan i rondellen som gör vägen hal.

Oklart var utsläppet kommer ifrån.