Budgetarbetet i Region Örebro län kritiseras

1:26 min

Den politiska majoriteten i regionstyrelsen i Örebro län får kritik för hur de sköter höstens budgetprocess. Oppositionen anser att de i princip är uteslutna ur processen.

– Det allvarliga tycker jag är att vi inte har en insyn i processen och inte får samma underlag som majoriteten har tillgång till. Så småningom ska ju vi ta beslut om nästan 10 miljarder kronor och då brukar man lägga fram majoritetens förslag ett par minuter innan vi ska anta den här budgeten, säger Katarina Tolgfors som är moderat och oppositionsråd.

– Jag är väldigt förvånad över att det får gå till såhär och att vi inte får den information som vi har rätt till, säger hon.

På dessa grunder har Allianspartierna nu lämnat in en gemensam motion för att uppmärksamma det som oppositionen anser vara ett problem. De menar att regionstyrelsen inte tagit sitt ansvar för att se till att processen med budgeten fungerar som den ska.

Socialdemokraten och ordföranden för regionstyrelsen, Marie-Louise Forsberg-Fransson, tillbakavisar kritiken och menar att Region Örebro är en relativt nystartad organisation. Hon säger att det är svårt att hinna med allt under Regionens första år.

– Vi jobbar succesivt med att nämnderna ska få de förutsättningar de behöver för att göra sitt jobb. Men att säga att processen inte fungerar, innan vi knappt har hunnit börja, är att vara lite för tidigt ute med negativ kritik, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.