Ansvarig minister ser ingen resursbrist på läkare och sjuksköterskor

1:25 min

Det som behövs är en annorlunda organisation. Det säger ansvarig minister Gabriel Wikström som besökte Örebro idag.

– Generellt tror jag inte att det handlar om en övergripande brist. Vi har aldrig haft så många sjuksköterskor och läkare i Sverige säger Gabriel Wikström.

Istället pekar han på organisationen. 

Det handlar om hur vi använder läkarnas tid och hur de används på vårdcentralerna.

Om organisationen blir bättre på vårdcentraler och att vi satsar på förebyggande sjukvård så är det inte som många som skulle behöva hamna på sjukhusen, menar sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström.

Det finns ingen brist på läkare och sjuksköterskor i Sverige. Det behövs en annorlunda organisation. Det säger ansvariga ministern, socialdemokraten, Gabriel Wikström som idag besökte Örebro.