Utredning i spåren av översvämningen

1:16 min

Utredningen bakom den omfattande översvämningen i Hallsberg för ett par veckor sedan är igång.

Hittills har Hallsbergs kommun ägnat sig åt det mest akuta men nu ska en utredning försöka ge svar på om man kunde handlat annorlunda för att skadorna inte skulle bli så omfattande.

Kommunchef Torbjörn Dybeck säger att både grannkommunerna och Länsstyrelsen ska vara med i samtalen, allt för att försöka förbättra om liknande regnmängder skulle drabba Hallsberg igen.