Miljonregn över turistmål i Bergslagen

6:13 min

Den gamla välbevarade bergsmansbyn i Pershyttan i Nora ska nu bli ett ännu bättre turistmål. 17 miljoner kronor satsas på att levandegöra gruvhistorien i Bergslagen. Hälften är EU-pengar.

Mia Geijer är antikvarie på Länsstyrelsen i Örebro. Hon berättar att det bland annat kommer satsas på en lekplats för barnen. Det är byalaget i Pershyttan som står för själva lekplatsen medan Länsstyrelsen tar fram den förstudie som krävs.

Det blir också samarbeten med entreprenörer. Det kan till exempel handla om resor till flera besöksmål, restaurangverksamhet eller konsthantverk.