Sprickan växer mellan Alléskolan och Länstrafiken om elevernas resor

4:37 min

Länstrafiken tycker inte att man har ett särskilt ansvar för gymnasieelevernas resor till och från Alléskolan i Hallsberg.

Det menar Thony Lundberg, områdeschef på Länstrafiken. Gymnasieeleverna är som vilka resenärer som helst även om Länstrafiken försöker att samordna sin trafik så det ska passa skolan eller andra stora arbetsplatser i länet.

– Det vi gör är att tillhandahåller ett linjenät som eleverna kan använda för att åka till och från skolan, säger Thony Lundberg.

Elevkåren har gjort en enkät bland Alléskolans elever och det har kommit fram många klagomål på Länstrafiken efter omläggningen av trafiken som gjordes inför terminsstart. Bland annat menar eleverna att tiderna inte passar skolschemat, en del elever får gå från lektionerna i förtid för att passa bussen och visa turer är så fulla att många får stå på bussar i hög hastighet.

Hans Karlsson, socialdemokrat och ordförande för Sydnärkes utbildningsförbund, SUF är upprörd över Länstrafikens hantering av klagomålen på trafiken.

– Vi får inget svar eller återkoppling av tjänstemännen på Länstrafiken. De bemöter också vår personal illa och oförskämt, och det är naturligtvis inte acceptabelt, menar Hans Karlsson (S).