Örebro kommun riskerar böter om inte värmen blir bättre

Nu ställs krav på bättre värme i de bilar som Örebro kommuns nattpatruller förfogar över.

Blir det ingen bättring med uppvärmning av kupén riskerar kommunen att få betala böter.

Kupévärmen är ett arbetsmiljöproblem som är kopplat till den vinterkyla vi alla står inför. Nattpatrullerna i Örebro kommun är ständigt på rull och det handlar om ett femtiotal stopp per natt då de som sitter i bilarna ska in och ut för att ta hand om patienter och larm.

Under en tid har det ställts krav från huvudskyddsombud och facket om att bilarna ska utrustas med ordenliga värmare så att de som jobbar i nattpatrullen ska slippa kalla säten.

Dessutom är bilarna låga att ta sig in och ut ur och djupt skålade säten gör heller inte situationen bättre.

De nya bilar som Örebro kommun senare köpt in har ett bättre insteg, men med värmen i kupén är det fortfarande stora brister.

Arbetsmiljöverkets återkommande inspektioner visar att kupévärmarna inte fungerar och nu får kommunen till mitten av januari på sig att fixa värmen i bilarna, annars går pengarna istället till ett bötesbelopp på 100.000 kronor.