Trafikens utsläpp utmanar klimatmålen

0:44 min

Länets klimatmål för år 2020 inom räckhåll, men utsläppen från trafiken minskar inte.

Utsläppen från transporter i Örebro län ligger kvar på samma nivå som i början av 90-talet. Det framgår av den sammanställning av energi- och klimatläget i vårt län som läggs fram vid en konferens i morgon, fredag. Samtidigt som fordonen blivit mer energieffektiva och andelen förnyelsebara bränslen ökar, så ökar också trafikmängden.

I länets energi- och klimatprogram finns det mål till år 2020 om minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare användning av energin och att minst 60 procent av energin ska vara förnybar. Åsa Ödman på länsstyrelsen är förhoppningsfull om att nå målen.